Tre personer som tøyer ut på gulvet

Tren trygt hos oss

Alle våre sentre er video-overvåket og tilknyttet alarmselskap med tilgjengelige alarmknapper i studioet. Hjertestartere er tilgjengelig på alle våre sentre.

Se når senteret er bemannet.

Trygg trening er fremdeles viktig, så følger gjeldene retningslinjer for godt smittevern for å bidra til trygg trening på senter.

Gode rutiner for å forebygge smitte:

  • Vi fortsetter med gode renholdsrutiner

  • Kom frisk – dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjoner så bli hjemme!

  • Hold 1 meter avstand til andre på senter

  • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann eller bruk håndsprit

  • Vask utstyr og apparater etter bruk.